| | | |

Эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийн нэр

Татах холбоос

1

Музейн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийг эрсдэлийн ангилалд

Татах

2

Номын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийг

Татах

3

Урлагийн тоглолтын үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийг эрсдэлийн

Татах

4

Кино театр, караоке, эвент танхимын үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлт

Татах

5

ЗГ-ын тогтоол 2023 оны 195 дугаар

Татах

6

Соёлын салбарын хяналт шалгалтын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлтийн код нэр

Татах

Бусадтай хуваалцах